Än så länge är banan öppen med ordinarie greener utan matta.

Golfbilsförbud gäller och banan är stängd vid frost.

Från och med 1 november gäller bollränna.

thumbnail image