Aktuellt från Wittsjö golfklubb!

 

Oj, det är redan oktober månad! Hösten har gjort sitt intåg och golfsäsongen börjar rundas av, men än återstår minst en månad av möjligheten att spela med sommargreener på Wittsjö golfbana, som för närvarande är inramat av härliga höstfärger.

 

Vårt höstmöte är på gång!

Ni kommer inom kort att få handlingarna till höstmötet, som äger rum söndagen den 31 oktober kl. 1400 på Wittsjö golfklubb. I mitt senaste ordförandebrev beskrev jag att Wittsjö Golfklubb är en medlemsstyrd förening och så här inför höstmötet väljer jag att upprepa en del av mitt budskap om förhållandet att vi är en förening, enligt följande;

”Alla medlemmar kan påverka golfklubbens verksamhet. Vid golfklubbens höstmöte väljes ordförande och ett antal ledamöter att ingå i klubbens styrelse. Genom Wittsjö golfklubbs stadgar regleras hur styrning och administration sker av verksamheten. Dvs. att medlemmar ger styrelsen ett förtroende att tillvarata golfklubbens intressen för medlemmars bästa under nästkommande verksamhetsår. Tänk på att golfklubbens verksamhet är beroende av medlemmars engagemang”,

Genom ditt deltagande på höstmötet får du information om styrelsens preliminära planer för nästa säsong, du kan vara med och påverka årsavgifterna, val av ledamöter i styrelsen mm.

 

Wittsjö golfklubbs ekonomi.

Golfklubben äger alla fastigheter och den mark som fastigheterna står på. Vi arrenderar marken för golfbanan av två markägare. Vi har 125 tkr per år i arrendekostnader. För närvarande har vi ett femårsavtal med båda markägarna och nuvarande arrende är t o m år 2023. Vilket innebär att nästa år behöver vi starta förhandlingar inför ett nytt avtal.

För er information kan nämnas att golfklubbens inkomster och utgifter 2021 är ca 7,6 miljoner kr. Ungefär hälften av utgifterna används till löner för den personal som behövs för drift och skötsel av banan, kansli och restaurangen. De övriga största utgifterna är kostnader för en ändamålsenlig maskinpark, el kostnader för drift, drivmedel till maskinparken och avgifter till Svenska och Skånska golfförbunden.

Årsavgifterna är ca 2,5 miljoner per år vilket motsvarar ca en tredjedel av intäkterna, de övriga största intäkterna är från greenfee av gästspelare, försäljning av golfpaket, sponsring och drivingrangen. För golfrestaurangen och kiosken uppnår vi att kostnader och utgifter går jämt upp.

Medlemsutvecklingen är positiv, för närvarande har vi 718 medlemmar i jämförelse med 652 vid motsvarande tid föregående år.

Vi ber er ha ovanstående kortfattade beskrivning av ekonomin i åtanke när vi ska fastställa våra årsavgifter.

 

Planering av nästa golfsäsong 2022

Även om det återstår en del av innevarande säsong är styrelsen redan igång på planering inför nästa säsong. Vi har glädjen att informera om att vår tränare Andreas Hedlund fortsätter under 2022 på ett motsvarande sätt som i år, vi är tacksamma att kunna behålla Andreas, som är en uppskattad tränare av många.

 

Till nästa säsong kommer det att bli en förändring av ansvaret för golfrestaurangen. Under de senaste fyra säsongerna har Marita Gutrad varit chef för restaurangen. Wittsjö golfklubb tackar Marita för hennes arbete och engagemang under dessa år. Inför nästa år kommer det att bli en ny chef för restaurangen, nämligen Ingemo Solinge. Ingemo är bekant för er som varit med en tid i golfklubben och att nämna är att Ingemo tidigare har drivit Wittsjö golfrestaurang både som anställd och som egen företagare. Vi hälsar Ingemo välkommen till golfklubben på nytt och önskar henne lycka till i det betydelsefulla arbetet med golfrestaurangen.

 

Vi fortsätter nästa år med ett samarbete med Lars Jagetun med golfshopen. Kortfattat omfattar samarbetet med Jagetun att Wittsjö golfklubb har provision på det som säljs i golfshopen, Lars Jagetun ansvar för sortimentet och golfklubben har möjlighet att påverka vad som säljs i shopen.

 

Medlemsförmån

 

 

Medlemmar i Wittsjö golfklubb har rabatt för att använda golfsimulatorn på Markaryds Padelcenter. Genom att ringa Kim Frank på tfn 070-200 48 43 kan du ta del av rabatten och bokning av tid.

Du kan även ta del av rabatter hos Mias Massage Hälsa och SPA genom att ringa Mia Huhtala på tfn 070-286 73 73 för bokning av tid.

Dessutom finns medlemsförmånen att du skaffar dig ett 4-ingen kort, vilket innebär att du för 1000 kr kan spela fritt, hur mycket du vill på Skepparslövs, Hässlegården och Perstorps golfklubbar under ett år.

 

Kansliets öppettider

Vi kommer att ändra våra öppettider i kansliet i samband med att säsongen avrundas. Våra öppettider är onsdagar kl. 1300-1700 och fredagar kl. 0900-1300, dessa tider gäller fr o m måndagen den 18 oktober. Har du frågor mm på andra tider, maila till kansliet info@wittsjogk.se

 

 

Du önskas en trevlig höst!

På återhörande!

Bengt Eklöf/ordförande

 

 

 

 

WITTSJÖ GOLFKLUBB

Ubbaltsgården 4054 · 280 22 Vittsjö · Skåne, SVERIGE Tel +46 (0)451 226 35