Vi älskar att tävla!

Visst är det spännande att vara med i en tävling? På den här sidan hittar du det mesta om våra tävlingar

Tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet för  årets tävlingar hittar du här.

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, spel och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler och tävlingsvillkor:


 LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER (NOTERA NYTT VID HÅL 6 SAMT HÅL 17)

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på kansliet, på anslagstavlan vid första tee. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida  inget  annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till modell för lokal regel, se  spel och  tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.                                                                          

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL  REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln) Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2) markeras av vita pinnar. En boll som blir liggande på eller bortom den asfalterade landsvägen vid spel av hål 9, 15 eller 18 är  out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

 2. Pliktområden (Regel 17)                                                                                                                

 2.1 Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 4 som bara är definierat på en sida är oändligt.                                                 

2.2 Det röda pliktområdet till höger om fairway på hål 6 som bara är definierat på en sida är oändligt. Pliktområdet, markerat med röda pinnar med grön  topp är en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad förstörande inverkan av  spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e.

 2. Hål 17. Om en boll är i pliktområdet framför eller till höger om green, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev  liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt, ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ  droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen bestående av mattan placerad framför röd tee. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt  Regel  14.3.3.

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan.

Mark under arbete:

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande  inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel16.1f.                                                                              

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.                                                                   

 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till fåror genom sanden.                                          

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåtet enligt regel 16.1.6.                     

 Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet – se Regel 16.1.b                                                     

Oflyttbara tillverkade föremål:                                                                                                              

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som flyttbara tillverkade föremål har samma status som det  tillverkade föremålet.                                                                                                                   

2. Nyplanterade träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner: om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den  ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren  ta lättnad enligt Regel 16.1f.                                                                                                         

3. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.                                                         

4. Alla stengärdesgårdar är organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort.                                                                   

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning, förbjuden användning av motoriserad förflyttning. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes  caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare  som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel. Undantag, deltagare med tillstånd från  sin hemmaklubb får använda transportmedel. Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala  regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.                                                         

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet, sätt att avbryta och återuppta spelet.                                                          

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler  (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.     

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 TÄVLINGSVILLKOR                                                                                                                  

 Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskildtävling.

 6. Registrerade ronder i GIT för att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha exakt handicap enligt världshandicapsystemet.

 7. Anmälan till tävling, Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen, eller vid annan tidpunkt som tävlingsledningen  bestämmer. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med  gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 80.

 8. Anmälningsavgifter och greenfee , anmälningsavgifter för tävling på klubben är, om inte annat anges i inbjudan: Senior, singeltävling och deltagande  i  partävling, 150:-Junior, singeltävling och deltagande i partävling, 75:-Knatte, tom 12 år, singeltävling och deltagande i partävling, 40:-.  Tävlingsgreenfee,  om inte annat anges i tävlingsinbjudan, är halv ordinarie greenfee.

 9. Handicapklasser och spelform Vid klubbens tävlingar görs klassindelning utifrån information om tävlingen på hemsidan och i mingolf.se. Spelform för  respektive tävling anges med samma förfarande. Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas  enligt tävlingsledningens val.                                                                                                       

10. Tee i klubbtävlingar klubbens tävlingar- Damer från röd tee, Herrar från gul tee. Damer 70 och äldre, valfri röd eller orange tee. Junior 12 år och yngre, valfri röd eller gul tee. Herrar 75 och äldre, valfri gul eller röd. Valet av tee skall göras vid tävlingsanmälan                                           

11. Särskiljning (Regel 3.3a) I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 16 och därefter hål 17 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. Under Wittsjöveckan tillämpas alltid särspel oavsett hcp eller spelform för att utse vinnare om inte annat anges.                                                                      

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat densamma med båda fötterna.                                                                                           

13. Prisutdelning, priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Ombud skall anmälas till- och godkännas av tävlingsledningen.                                                                                                                        

 14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad. När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.         

 Beslutat av Wittsjö GK:s styrelse 2020-04-01

 


 

I övrigt se villkor från SGF / R/A här

https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona.pdf