Golfklubbens Historia

Wittsjö GK

Idén om att bygga en golfbana väcktes 1958 i styrelsen för Wittsjö Turisttrafikförening och en speciell golfkommitté bildades 1960 för att förbereda ärendet.

Till att börja med undersöktes ett markområde vid Månsatorp, sydväst om Vittsjö. Undersökningarna leddes av ingenjör Anders Amilon och direktör Thure Bruce. Så småningom kom man fram till att området vid Ubbaltsgården kunde vara ett bättre alternativ. Området ägdes av bröderna Carl-Sigvard och Axel Roos, Malmö. Att driva lantbruk på området var inte längre aktuellt utan det fanns tankar om total skogsplantering. 

Bröderna Roos mötte arbetsgruppen med stor förståelse och välvilja. Vid ett offentligt sammanträde i februari 1961 på Turistgården tillsattes en interimsstyrelse för Wittsjö Golfklubb. Med kommunalkamrern J Å Nilsson som ordförande träffade interimsstyrelsen avtal med bröderna Roos om markområdet vid Ubbaltsgården. Amilon och Bruce hade under tiden utarbetat planer och kostnadsberäkningar för en 9-håls golfbana. I april samma år var röjnings- och anläggningsarbetena igång.

Under tiden som sökandet av lämplig mark pågick genomfördes en regelrätt uttaxering av bidrag till projektet. Målgruppen var pensionatsidkare, andra företagare och enskilda personer i Vittsjö. Genom uttaxeringen fick man ihop c:a 50.000:-. Dåvarande Vittsjö kommun bidrog med 50.000:- och resten bestod bl. a. av ideella arbetsinsatser.

Anläggningsarbetet utfördes av Landskrona Anläggnings AB till en kostnad av 101.050 kr. Kalkylen höll inte riktigt utan slutsumman blev c:a 160.000:-. Arbetena avslutades våren 1962 och banan blev spelbar under sommaren. Som klubbhus användes ”Torpet” vid nuvarande 3:e tee.

Den 27 mars 1962 hölls konstituerande sammanträde då stadgar för föreningen antogs. Vid mötet utsågs styrelse med direktör Carl-Sigvard Roos som ordförande för år 1962.

Mötet beslöt att inträdesavgifter ej skulle finnas. Årsavgiften fastställdes till 250:- och för äkta makar 350:-. För junior under 21 år blev årsavgiften 50:- och för studerande mellan 21-26 år 100:-. Greenfee fastställdes till 5:- på vardagar, 8:- för lör- och söndagar samt veckogreenfee på 25:-.

Den officiella invigningen av de första nio hålen genomfördes 21 maj 1965 och det första golfslaget slogs av landshövdingen Bengt Petri.


Övriga händelser i Golfklubbens Historia

Golfklubbens Historia Wittsjö GK