Styrelsen Wittsjö GK

Bengt Eklöf

Ordförande

Jan Nyman

Vice ordförande och ordförande i marknads och sponsorkommittén

Åke Thelandersson

Skattmästare

monica aronsson 10 15

Monica Aronsson

Ordförande i sportkommittén

Thomas Larsson

Ordförande i junior/elitkommittén

Fia E Andersson

Ledamot

lars grandelius 12 12

Lars Grandelius

Sekreterare

Lars Ohlsson

Ledamot

Torbjörn Svanberg

Ledamot