Styrelsen Wittsjö GK

Bengt Eklöf

Ordförande

Jan Nyman

Vice ordförande och ordförande i marknads och sponsorkommittén

Åke Thelandersson

Skattmästare

Siv Harrysson

Ordförande i medlemskommittén

Thomas Larsson

Ordförande i junior/elitkommittén

Lennart Karlsson

Ordförande i bankommittén

Lars Grandelius

Sekreterare