Nu är banan öppen, tänk på att vid frost, så är det vinterslingan som gäller med vintertee och vintergreener!

WITTSJÖ GOLFKLUBB

Ubbaltsgården 4054 · 280 22 Vittsjö · Skåne, SVERIGE Tel +46 (0)451 226 35