Enligt våra stadgar har styrelsen ett ansvar att senast 2 månader innan vårmötet informera om vårmötet och medlemmars motionsrätt. Vårmötet äger rum söndagen den 24 mars kl. 14:00 i klubbhuset på Wittsjö golfklubb.Handlingar inför vårmötet kommer att skickas ut senast tre (3) veckor innan vårmötet. Motionsrätt! Alla medlemmar har möjlighet att lämna en motion (förslag) till styrelsen senast 4 veckor innan vårmötet. Styrelsen kommer att yttra sig över motionen inför att den behandlas på vårmötet. Styrelsen 2024 Då höstmötet ej kunde utse någon ny ordförande så kommer punkten ”val av ordförande” att tas upp på föredragningslistan även på vårmötet. Efter ett gediget arbete har valberedningen ett förslag, Carl-Magnus Nilsson. Styrelsen för Wittsjö GK

WITTSJÖ GOLFKLUBB

Ubbaltsgården 4054 · 280 22 Vittsjö · Skåne, SVERIGE Tel +46 (0)451 226 35