Efter helgens regnande så går vi nu över till vinterslingan dvs hål 1-5 och hål 15-18.

Det är fortfarande ordinarie greener på dessa hål men vid frost får greenerna INTE spelas/beträdas.

WITTSJÖ GOLFKLUBB

Ubbaltsgården 4054 · 280 22 Vittsjö · Skåne, SVERIGE Tel +46 (0)451 226 35