Än så länge är banan öppen med ordinarie greener utan matta.

Golfbilsförbud gäller och banan är stängd vid frost.

Från och med 1 november gäller bollränna.

thumbnail image

WITTSJÖ GOLFKLUBB

Ubbaltsgården 4054 · 280 22 Vittsjö · Skåne, SVERIGE Tel +46 (0)451 226 35