Än så länge är banan öppen med ordinarie greener utan matta. Golfbilsförbud gäller och banan är stängd vid frost. Från och med 1 november gäller bollränna.